Inlägg

Från ELFACK Mässan i Göteborg 9-12 Maj 2017

Tack alla kunder och vänner som intresserade sig för OMICRON och våra nya produkter.

BEERANO rönte stort intresse, och drickat som kom ur den fick mycket beröm !
CMC 430 vår nya lilla smidiga provapparat för det flesta applikationer. Endast 8,7 Kg. OBS. packlådan som blir arbetsbord.
COMPANO 100 Lätt 10 Kg. Batteridriven Prov-apparat för de enklare provningarna, ström, spänning, Micro-ohm meter, mm.

www.omicronenergy.com hittar ni mer information.