RelaySimTest – en unik programvara för CMC

RelaySimTest är en unik programvara för simulerings-baserad och distribuerad testning med en eller flera CMC test uppsättningar.
Dess tillämpnings-orienterade testning kan avslöja misslyckanden vid beräkningar och inställningar av reläskyddet.
Moderna skyddande reläer använder komplexa algoritmer för anpassningar till nätverket och felsituationer.
Enkla tester är ofta inte längre tillräckligt för att testa dessa reläer.
RelaySimTest täcker dessa nya krav med transient simulering av det primära kraftsystemet.
Applikations – orienterade tester är oberoende av relä-typ, tillverkare och detaljerade parametrar.
Reläskyddets beteende är det enda som räknas.
Med RelaySimTest, kan du styra alla anslutna CMCs för testet från en PC. (t.ex. vid end to end test)
Fjärr styrning av CMCs kan enkelt göras med internetanslutning (OMICRON Cloud).
Detta resulterar i ett enkel testning för system med teleprotection eller linje differentialskydd, oavsett hur många CMC test-set som används.

Nyckelfunktioner

  • Applikations-orienterad provning av skyddssystem oberoende av relä-typ och tillverkare.
  • Distribuerad testning görs lätt genom att styra flera CMCs från en applikation via Internet.
  • Testning av avancerade reläfunktioner såsom Power-swing, transienta jordfel, kapacitiva linje fenomen, komplexa teleprotection och adaptiva skyddssystem.

Programmet kan laddas hem för testning off-line, men för on-line test måste en eller flera CMC vara uppkopplade.

Länk till mer information:
https://www.omicronenergy.com/en/products/relaysimtest/

Om ni vill testa programmet innan ni köper, så hör av er för en tidbegränsad licens !

Testing a Distance Relay Teleprotection Scheme

Efficient Busbar Protection Commissioning