Integritetspolicy


CE Power AB, 556938-2277 (”CE Power AB”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som äger rum på webbplatsen.

CE Power AB månar om den personliga integriteten för dig som besöker webbplatsen. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss på webbplatsen endast används för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

Personuppgifter

För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig, måste du ibland lämna personuppgifter, t.ex. namn, adress, mejladress och telefonnummer. Den informationen används för att kontakta dig.

När du besöker den här webbplatsen registreras din IP-adress automatiskt och den används sedan för att mäta besöksfrekvens och statistik på webbplatsen. IP-adressen sparas inte på individnivå.

CE Power AB samlar inte på annat sätt in personuppgifter om dig via den här webbplatsen.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till polis eller annan myndighet om CE Power AB är skyldigt att lämna ut uppgiften enligt lag eller myndighetsbeslut.

CE Power AB är återförsäljare för OMICRON’s produkter och tjänster.

Vid beställning av Omicron’s produkter och tjänster så kommer CE Power AB att lämna ut kundens Person och Address uppgifter till OMICRON för att beställningen ska kunna skickas. Personnummer sparas aldrig.

CE Power AB lämnar inte ut personuppgifter till tredje man i andra fall än vad som framgår av denna integritetspolicy.

Om du har frågor rörande denna Integritetspolicy eller om CE Power AB behandling av personuppgifter, eller vill ha felaktiga uppgifter rättade är du välkommen att kontakta christer.ekstrom@cepower.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

När du beställer Tjänsten samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Alla kunder har registrerade kontaktuppgifter hos oss för att kunna använda Tjänsten. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter samt företagsuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern och fakturera. När du kontaktar oss via någon av våra kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor.

Besöker du CE Power AB hemsida samtycker du till cookies för behandlingen av dina uppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

CE Power AB sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande. Vid avslutad kundrelation kan vi lagra det baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem. Lagringen begränsas då till ett system och med kontrollerad behörighetsstyrning.

Ändring av denna integritetspolicy

CE Power AB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på CE Power AB webbsidor.

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på CE Power AB hemsida.

Cookies Policy


Om Cookies

En cookie är små textfiler som sparas på din dator (eller mobil/läsplatta) för att förbättra din användning och upplevelse av en webbplats. Svensk lag kräver att vi informerar om vilka cookies vi använder, deras syfte samt hur cookies kan undvikas. Lagen säger också att du som besökare måste ge samtycke till att cookies används.

Så använder vi cookies

Denna webbplats innehåller fyra typer av cookies. Permanenta cookies lagrar de inställningar du som besökare gör vid besöken. Det gör att webbplatsen känner igen dig, och att du känner igen dig vid varje besök. Dessa cookies raderas på ett förutbestämt datum. Sessionscookies används för att upprätthålla en inloggning när du går från en sida till en annan. Dessa cookies raderas när du stänger webbläsasaren. Cookies för statistik talar om för oss hur vår webbplats används, vilka sidor som är populära eller mindre besökta. Denna information hjälper oss utveckla webbplatsen. Den här statistiken kopplas inte till dina personliga uppgifter. Tredjepartscookies är cookies som kommer från tredje part och används på vår hemsida. De används till exempel för interaktion med Youtube, Facebook och andra sociala medier. De ger oss också statistikverktyg som Google Analytics vilket hjälper oss förstå hur webbsidan används i relation till andra sidor på internet.

Läs mer om cookies på Post- och Telestyrelsens hemsida https://www.pts.se/cookies

Hur kan jag neka att cookies sparas?

Vill du inte att din dator tar emot och lagrar cookies kan du ställa in så att den automatiskt nekar till lagring av cookies, eller informerar varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Har din webbläsare stöd för ett så kallat ”inkognitoläge” eller ett ”privatläge” kan du aktivera det för att automatiskt radera alla cookies varje gång du stänger din webbläsare.

Varje typ av webbläsare tillhandahåller dessa funktioner på olika sätt, se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Observera – om du väljer att neka cookies kommer webbplatsen ha sämre funktionalitet och användarupplevelse.