OMICRON Academy Training – Testing with the CMC Test System Kurs, 10-12 September 2019 är nu genomförd

CE POWER AB har ännu en gång arrangerat en kurs med OMICRON Power Academy (10-12 September 2019)

“Power System Protection Testing with OMICRON Test Universe”

Lärare från OMICRON Power Academy var Thierry Canaguier .

12 deltagare från hela Sverige.

Kursen och boendet var på Sunlight Hotell i Nyköping.