CE POWER AB med ägare Christer Ekström slutar att vara Sales Partner för OMICRON Electronics vid årsskiftet!

Nu händer det som någon gång måste hända.

CE POWER AB med ägare Christer Ekström slutar att vara Sales Partner för OMICRON Electronics. Offerter görs och beställningar tas emot tills avslutet 2019-12-31. CE POWER AB kommer succesivt att avvecklas.
Detta beror till 100% på att jag nu har blivit 73 år och tänker vara pensionär på riktigt!

Jag vill tacka er alla, kunder, leverantörer, samarbetspartners, mm. Det är omöjligt att nämna er alla, då det är alldeles för många, det har varit en fantastisk tid med mycket glädje.
CE POWER AB har mer än 110 företag registrerade som kunder. Dessa kunder har köpt bland annat ca: 300 CMC apparater.
När jag började samarbeta med OMICRON var det på Siemens tiden, året var troligen 1989!

Jag har alltså jobbat med OMICRON i 30 År! Då var det 7 anställda på OMICRON, nu är de ca 750 personer plus alla Sales Partners.

Från 2020-01-01 tar OMICRON Sverige över försäljningen med Jan-Olov Ankartross (jan-olov.ankartross@omicronenergy.com), telefon: 070 510 2229 vid rodret.

2020-01-12  kommer Tom Gyldenstrand (tidigare Vattenfall Service Nord) börja på OMICRON som Sales & Application Engineer Nordics.

Stort och ödmjukt tack till er alla som hjälpt mig med den framgång vi haft.
Christer Ekström